מתיחות לגב תחתון

  1. בשכיבה על הגב.

  2. רגל אחת ישרה ושניה בכיפוף.

  3. למשוך ולקרב ברך מכופפת לכיוון כתף נגדית.

  4. להחזיק במשך 30 שניות.

  5. להחליף רגליים.